CS1 errors: dates

 • Wiki

  พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

  พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.) (ฝ่ายหน้า) พ.ศ. ไม่ปรากฏ – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) พ.ศ. ไม่ปรากฏ –…

  Read More »
 • Wiki

  เทศบาลเมืองชะอำ

  บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลเมือง สำหรับอำเภอ ดูที่ อำเภอชะอำ เทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลเมือง ซอยร่วมจิต ตรา ที่ตั้งของเทศบาลเมืองชะอำ พิกัดภูมิศาสตร์: 12°47′57″N 99°58′06″E / 12.79917°N 99.96833°E / 12.79917; 99.96833พิกัดภูมิศาสตร์: 12°47′57″N 99°58′06″E…

  Read More »
 • Wiki

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

  ห้องประชุมภายในราชบัณฑิตยสถาน (ที่ทำการเดิม) หลังการประชุมชำระพจนานุกรม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นพจนานุกรมอธิบายศัพท์ภาษาไทยที่ราชบัณฑิตยสภา (หรือราชบัณฑิตยสถานเดิม) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเขียนหนังสือไทยให้เป็นระเบียบเดียวกัน ไม่ลักลั่น โดยมีการปรับปรุงแก้ไขตามลำดับเรื่อยมา เมื่อราชบัณฑิตยสภาจัดพิมพ์พจนานุกรมรุ่นหนึ่ง ๆ แล้วเสร็จ จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ออก ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ให้หนังสือราชการและการศึกษาเล่าเรียนใช้ตัวสะกดตามพจนานุกรมรุ่นนั้น ๆ เสมอไป…

  Read More »
 • Wiki

  รายชื่ออาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย

  บทความนี้ต้องการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าอภิปราย หากคุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณสามารถช่วยปรับปรุงเนื้อหาได้ทันที โดยการกดปุ่ม แก้ไข ด้านบน ซึ่งเมื่อตรวจสอบและแก้ไขแล้วให้นำป้ายนี้ออก เนื้อหาในบทความนี้ล้าสมัย โปรดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันหรือล่าสุด ดูหน้าอภิปรายประกอบ รายชื่ออาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน รายชื่อ รายการนี้แสดงรายการอาคารที่สูงที่สุด 100 อันดับแรก ตัวหนา ★ หมายถึงตึกที่เป็น หรือเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในไทย…

  Read More »
 • Wiki

  เฉลิมวุฒิ สง่าพล

  เฉลิมวุฒิ สง่าพล ข้อมูลส่วนตัว ชื่อเต็ม เฉลิมวุฒิ สง่าพล เกิด 2 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (62 ปี) เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตำแหน่ง กองกลาง ชุดเยาวชน 1972-1975 โรงเรียนปทุมคงคา…

  Read More »
 • Wiki

  วรรณรท สนธิไชย

  เกิด 10 เมษายน พ.ศ. 2532 (32 ปี)วรรณรท สนธิไชย นนทบุรี ประเทศไทย อาชีพ นักแสดง ปีที่แสดง พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ผลงานเด่น น้ำเพชร จากละคร แก้วล้อมเพชร…

  Read More »
 • Wiki

  สนธิสัญญาเบาว์ริง

  สนธิสัญญาเบาว์ริง หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษแลประเทศสยาม สนธิสัญญาเบาว์ริงฉบับภาษาไทยเขียนลงสมุดไทย ก่อนส่งไปจักรวรรดิอังกฤษ ให้รัฐบาลอังกฤษประทับตรา ประเภท สนธิสัญญาการค้า วันลงนาม 18 เมษายน พ.ศ. 2398 ที่ลงนาม กรุงเทพมหานคร สยาม วันตรา 6 เมษายน พ.ศ. 2399…

  Read More »
 • Wiki

  วัดป่าเชิงเลน

  วัดป่าเชิงเลน ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา วัดป่าเชิงเลน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ริมคลองชักพระ ในแขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประวัติ วัดป่าเชิงเลนตั้งวัดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2544 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2545 แต่เดิมเป็นวัดร้างที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา…

  Read More »
 • Wiki

  เทศบาลเมืองพิมลราช

  เทศบาลเมืองพิมลราช เทศบาลเมือง ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช พิกัดภูมิศาสตร์: 13°55′10.1″N 100°23′32.5″E / 13.919472°N 100.392361°E / 13.919472; 100.392361พิกัดภูมิศาสตร์: 13°55′10.1″N 100°23′32.5″E / 13.919472°N 100.392361°E / 13.919472; 100.392361…

  Read More »
 • Wiki

  เพชรา เชาวราษฎร์

  เกิด 19 มกราคม พ.ศ. 2486 (78 ปี)เอก ชาวราษฎร์ จังหวัดระยอง ประเทศไทย คู่สมรส ชรินทร์ นันทนาคร บุตร 1 คน อาชีพ นักแสดง นักจัดรายการวิทยุ ปีที่แสดง พ.ศ.…

  Read More »
Back to top button