โรงเรียนในประเทศไทย

 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ห

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ห ห​ ห.ก.ว. – โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ห.ข.ว. – โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ห.ค.พ. – โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ห.จ.๑ – โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๑…

  Read More »
 • หมวดหมู่:โรงเรียนชายในประเทศไทย

  โรงเรียนในประเทศไทยที่รับแต่นักเรียนเพศชายแต่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอาจจะเปิดโอกาสรับนักเรียนหญิง —end—

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ซ

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ซ ซ ซ.ก. โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง จังหวัดสระบุรี ซ.ก.ว. – โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จังหวัดสระแก้ว ซ.ค. โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จังหวัดยโสธร…

  Read More »
 • รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย

  รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย เป็นบทความที่รวบรวมรายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดโดยจำแนกตามจังหวัด ภาคเหนือ จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พ.ศ. 2451 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พ.ศ. 2476 เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พ.ศ. 2432 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พ.ศ.…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ข

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ข ข ข.ก. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ จังหวัดขอนแก่น ข.ก.๒ – โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) จังหวัดขอนแก่น ข.ก.น. – โรงเรียนขามแก่นนคร…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/พ

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย พ พ พ.ก. โรงเรียนเขาพังไกร จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” จังหวัดสระบุรี โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม จังหวัดนครนายก พ.ก.ว. โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ศ

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ศ ศ ศ.ก. โรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร ศ.ก.พ. – โรงเรียนศรีแก้วพิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ศ.ก.ว. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ม

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ม ม ม.ก. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร ม.ก.จ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล จังหวัดยโสธร…

  Read More »
 • หมวดหมู่:โรงเรียนสตรีในประเทศไทย

  —end—

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/จ

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย จ จ จ.ค. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ จ.จ.ว. – โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จ.ช. – โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา จ.ซ. – โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว…

  Read More »
Back to top button