เพลงชาติกัมพูชา

  • Wikiนครราช

    นครราช

    บทความนี้เกี่ยวกับเพลงชาติกัมพูชาในปัจจุบัน สำหรับเพลงชาติกัมพูชาในสมัยอื่น ๆ ดูที่ เพลงชาติกัมพูชา (แก้ความกำกวม) โนโกเรียจ (นครราช)เมืองของพระเจ้าแผ่นดิน នគររាជ ชื่ออื่น นครราช (ถอดตามรูปอักษรเขมร) เนื้อร้อง สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ชวน ณาต โชตญาโณ), พ.ศ. 2484 ทำนอง…

    Read More »
Back to top button