เกาสฺยง

  • Wiki

    เกาสฺยง

    เกาสฺยง高雄市Takao, Takow, Takau เทศบาลพิเศษ ตามเข็มนาฬิกาจากบน: เส้นขอบฟ้าของเกาสฺยง, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาสฺยง, สระบัว, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกาสฺยง, ยอดเขทางใต้ของยฺวี่ชาน, ระบบขนส่งมวลชนเร็วเกาสฺยง ธงโลโก้ (รูปอักษร 高 ที่ทำให้ทันสมัย) ศัพทมูลวิทยา: จังหวัดทากาโอะ สมญา: The Harbor City…

    Read More »
Back to top button