เกมคำ

  • Wiki

    แฮงแมน (เกม)

    ตัวอย่างเกมแฮงแมนที่กำลังเล่นอยู่ อักษรที่มีเส้นใต้ปรากฏในคำในตำแหน่งที่ถูกต้อง ส่วนตัวอักษรที่ขีดฆ่าไม่มีในคำนั้น ตัวอักษรที่ถูกฆ่าหนึ่งตัวเท่ากับรูปวาดคนถูกแขวนคอหนึ่งส่วน แฮงแมน เป็นเกมทายคำโดยมีผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป คนหนึ่งคิดคำ วลีหรือประโยค และผู้เล่นคนอื่นพยายามเดาคำนั้นโดยเลือกตัวอักษรหรือตัวเลข โดยสามารถเดาได้จำกัดครั้ง —end—

    Read More »
Back to top button