เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครู

 • Wiki

  เช็กกันหน่อย คุณครูในแต่ละระดับ ต้องสอนอย่างน้อยกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในปีการศึกษา 2564

  เช็กกันหน่อย คุณครูในแต่ละระดับต้องสอนอย่างน้อยกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในปีการศึกษา 2564 เช็กกันหน่อย คุณครูในแต่ละระดับต้องสอนอย่างน้อยกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในปีการศึกษา 2564 สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีสาระดีๆเกี่ยวกับชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงสอนตามตารางสอน ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์ ว23/2563 ลงวันที่…

  Read More »
 • Wiki

  คุณครูรู้หรือยัง! โรงเรียนจะมีครูเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากใช้เกณฑ์อัตรากำลังฯ ใหม่ ในปีการศึกษา 2564

  คุณครูรู้หรือยัง! โรงเรียนจะมีครูเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากใช้เกณฑ์อัตรากำลังฯ ใหม่ ในปีการศึกษา 2564 คุณครูรู้หรือยัง! โรงเรียนจะมีครูเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากใช้เกณฑ์อัตรากำลังฯ ใหม่ ในปีการศึกษา 2564 สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีสาระดีๆเกี่ยวกับเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว23/2563 ลงวันที่ 23…

  Read More »
Back to top button