เกณฑ์ย้ายผู้บริหาร2563

  • Wiki

    การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563

    การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563 ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ส้กัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒t๖๓ เรียน…

    Read More »
Back to top button