เกณฑ์คะแนนสอบ ก.พ. 2564

  • Wiki

    เปิดเกณฑ์ คะแนนสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

    เปิดเกณฑ์คะแนนสอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564 เปิดเกณฑ์คะแนนสอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564 สวัสดีครับทุกท่าน หากคุณกำลังสมัครสอบหรือได้สมัครสอบภาค ก ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)…

    Read More »
Back to top button