ฮอร์โมนในมนุษย์

  • รายชื่อฮอร์โมนในมนุษย์

    ต่อไปนี้เป็นรายชื่อฮอร์โมนที่พบใน Homo sapiens การสะกดชื่อฮอร์โมนบางตัวในภาษาอังกฤษอาจไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในเขตอเมริกาเหนือและทั่วโลกใช้ estrogen, gonadotropin ในขณะที่การสะกดแบบบริติชยังคงรูปทวิอักษรแบบกรีกไว้ใน oestrogen และนิยมการสะกดแบบเก่าของ gonadotrophin (จาก trophē ‘สารอาหาร, ปัจจัยยังชีพ’ แทนที่จะเป็น tropē ‘กลับกลาย, เปลี่ยนแปลง’)…

    Read More »
Back to top button