ฮอร์โมนเพศ

  • Wiki

    เทสโทสเตอโรน

    บทความนี้กล่าวถึงฮอร์โมนธรรมชาติ สำหรับเทสโทสเตอโรนที่ใช้เป็นยา ดูที่ เทสโทสเตอโรน (ยา) แม่แบบ:Chembox Bioavail แม่แบบ:Chembox ProteinBound เทสโทสเตอโรน ชื่อตาม IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one ชื่ออื่น Androst-4-en-17β-ol-3-one เลขทะเบียน เลขทะเบียน CAS [58-22-0][CAS] PubChem…

    Read More »
Back to top button