อูลานบาตาร์

  • Wiki

    อูลานบาตาร์

    อูลานบาตาร์ เมืองหลวง การถอดเสียงซีริลลิกทางการ  • ซีริลลิกมองโกเลีย Улаанбаатар  • การถอดเสียง Ulaanbaatar การถอดเสียงอักษรมองโกเลียตามแบบแผน  • อักษรมองโกเลีย ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ()  • การถอดเสียง Ulaγanbaγatur มุมมองของอูลานบาตาร์ ธงตราอาร์ม สมญา: УБ (UB), Нийслэл (capital), Хот…

    Read More »
Back to top button