อุปรากรโดยว็อล์ฟกัง อมาเดอุส โมทซาร์ท

  • Wiki

    ขลุ่ยวิเศษ

    ขลุ่ยวิเศษ (เยอรมัน: Die Zauberflöte, อังกฤษ: The Magic Flute) เป็นอุปรากรสององค์ที่เขียนโดยว็อล์ฟกัง อมาเดอุส โมทซาร์ทผู้เป็นคีตกวีคนสำคัญของคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในปี ค.ศ. 1791 จากเนื้อร้องที่เขียนโดยเอมานูเอล ชิคาเนเดอร์ “ขลุ่ยวิเศษ” เป็นอุปรากรแบบที่เรียกว่า ละครผสมเพลง…

    Read More »
Back to top button