อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

 • Wiki

  เอชดีดีวีดี

  เอชดีดีวีดี (HD DVD – High Definition DVD หรือ High Density DVD) เป็นแผ่นข้อมูลแบบบันทึกด้วยแสง (optical disc) ที่ใช้บันทึกวิดีโอความละเอียดสูง (high definition) หรือข้อมูลชนิดอื่นๆ ก็ได้ HD…

  Read More »
 • Wiki

  ดีวีดี

  ดีวีดี (อังกฤษ: Digital Versatile Disc; ชื่อย่อ DVD) เป็นแผ่นข้อมูลแบบบันทึกด้วยแสง (optical disc) ที่ใช้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ โดยให้คุณภาพของภาพและเสียงที่ดี ดีวีดีถูกพัฒนามาใช้แทนซีดีรอม โดยใช้แผ่นที่มีขนาดเดียวกัน (เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร)…

  Read More »
 • Wiki

  เอชวีดี

  โครงสร้างของแผ่นเอชวีดี เลเซอร์เขียน/อ่าน สีเขียว (532 นาโนเมตร) เลเซอร์ระบุตำแหน่ง/ที่อยู่ สีแดง (650 นาโนเมตร) โฮโลแกรม (ข้อมูล) ชั้นผิวโพลีคาร์บอน ชั้นผิวโฟโตพอลิเมอร์ (ชั้นผิวบรรจุข้อมูล) ชั้นผิวระยะไกล ชั้นผิวสีรุ้ง (สะท้อนแสดงสีเขียว) ชั้นผิวสะท้อนอะลูมิเนียม (สะท้อนแสงสีแดง) ฐานโปร่งใส…

  Read More »
 • Wiki

  ตลับเทป

  ตลับเทป ชื่อภาษาอังกฤษ Compact Cassette รูปแบบสื่อ เทปแม่เหล็ก วิธีอ่านสื่อ ด้านเดียว ความจุ มีความหลากหลายได้แก่ 23 นาที ต่อด้าน รวม 46 นาที 30 นาทีต่อด้าน รวม 60…

  Read More »
 • เอสซีเอสไอ

  ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือ เอสซีเอสไอ (อังกฤษ: Small Computer System Interface: SCSI) หรือเรียกแบบติดปากว่า สกัสซี เป็นอินเทอร์เฟซมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และบัส SCSI สามารถต่อกับอุปกรณ์ได้ 7-15 ชิ้น โดยใช้ expansion board…

  Read More »
 • Wiki

  แผ่นซีดี

  สำหรับนักร้อง ดู กันต์ธีร์ ปิติธัญ แผ่นซีดี แผ่นซีดี ย่อมาจาก คอมแพ็กดิสก์ (อังกฤษ: compact disc) คือแผ่นจานแสง หรือดิสก์แสงเก็บข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งเดิมพัฒนาสำหรับเก็บเสียงดิจิทัล ซีดีคือมาตราฐานรูปแบบการบันทึกเสียงทางการค้าในปัจจุบัน ประวัติ ในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1970…

  Read More »
 • Wiki

  พันธุศาสตร์เชิงแสง

  การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์เชิงแสงโดยหลักแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ (1) การระบุหรือการสังเคราะห์โปรตีนไวแสง (อ็อปซิน) ชนิดหนึ่ง เช่น Channelrhodopsin-2 (ChR2), Halorhodopsin (NpHR) เป็นต้น (2) การออกแบบระบบเพื่อใส่สารพันธุกรรมที่มีอ็อปซินเข้าไปในเซลล์เพื่อให้โปรตีนได้การแสดงออก เช่น Cre-Recombinase หรือ Adeno-Associated-Virus (3)…

  Read More »
Back to top button