อุปกรณ์กู้ภัย

  • Wiki

    ปืนยิงพลุ

    บทความนี้ได้รับแจ้งให้ปรับปรุงหลายข้อ กรุณาช่วยปรับปรุงบทความ หรืออภิปรายปัญหาที่หน้าอภิปราย บทความนี้สั้นมาก ต้องการเพิ่มเนื้อหา บทความนี้ยังขาดแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง ปืนยิงพลุ ปืนยิงพลุ (อังกฤษ: Flare gun) เป็นปืนที่มักนำมาใช้ในการแสดงจุดหรือใช้ในการขอความช่วยเหลือ ใช้ยิงขึ้นฟ้าเพื่อให้ผู้พบเห็นได้จากระยะไกล และให้เครื่องบินเห็นด้วยก็จะทำให้ช่วยเหลือได้ตรงจุดและไวกว่าเดิม ปืนยิงพลุมีกระสุนที่ใช้หลายสี ซึ่งในการทหารมักใช้สีที่แตกต่างในการบอกเหตุหรือระดับความเร่งด่วนแตกต่างกัน คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:ปืนยิงพลุ —end—

    Read More »
Back to top button