อุทกศาสตร์

 • อุทกศาสตร์

  อุทกศาสตร์ (อังกฤษ: hydrography) คือสาขาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและระบุลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทร ทะเล ชายฝั่ง ทะเลสาบ แม่น้ำ ตลอดจนการทำนายการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายของศาสตร์นี้คือเพื่อสนับสนุนการเดินทางทางทะเล รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ดูเพิ่ม อุทกวิทยา (hydrology) —end—

  Read More »
 • Wiki

  น่านน้ำอาณาเขต

  แผนผังของน่านน้ำอาณาเขต (มองทางข้างบน). น่านน้ำอาณาเขต (อังกฤษ: territorial waters) หรือทะเลอาณาเขต (อังกฤษ: territorial sea) นิยามตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ว่าเป็นแนวน่านน้ำชายฝั่งวัดจากเส้นฐาน (ปกติเป็นน้ำทะเลลงเต็มที่ปานกลาง) ของรัฐชายฝั่งไปไกลที่สุด 12 ไมล์ทะเล (22.2 กิโลเมตร) ทะเลอาณาเขตถือเป็นเขตแดนอธิปไตยของรัฐ แต่เรือต่างด้าว…

  Read More »
 • Wiki

  เขตเศรษฐกิจจำเพาะ

  พื้นที่แสดงเขตเศรษฐกิจจำเพาะ เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (อังกฤษ: exclusive economic zone; EEZ) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล เป็นพื้นที่ทะเลซึ่งรัฐมีสิทธิพิเศษเหนือเขตดังกล่าวในการสำรวจและใช้ทรัพยากรทางทะเล เขตเศรษฐกิจจำเพาะครอบคลุมพื้นที่ถัดจากอาณาเขตบนฝั่งไปสองร้อยไมล์ทะเล ในการใช้คำดังกล่าวบางครั้ง อาจรวมถึงน่านน้ำอาณาเขตและไหล่ทวีปที่เลยเขตจำกัด 200 ไมล์ทะเลไปด้วย การจำกัดความ The World’s exclusive economic zones,…

  Read More »
Back to top button