อุทกภัย

 • Wiki

  น้ำท่วม

  วัดไชยวัฒนารามที่ถูกน้ำท่วมในอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 การควบคุม ฝายกั้นแม่น้ำฮัมเบอร์ในรัฐออนแทริโอ ประเทศแคนาดา ในหลายประเทศทั่วโลก แม่น้ำซึ่งมีแนวโน้มว่าน้ำจะท่วมมักมีการจัดการอย่างระวัง การป้องกัน เช่น คันดิน ทางริมแม่น้ำ (bund) อ่างเก็บน้ำและฝาย (weir) ถูกใช้เพื่อป้องกันมิให้แม่น้ำพังตลิ่งเข้ามา เมื่อการป้องกันเหล่านี้ล้มเหลว จะมีการใช้มาตรการฉุกเฉิน เช่น กระสอบทรายหรือหลอดหรือท่อที่พองเคลื่อนย้ายง่าย…

  Read More »
 • Wiki

  น้ำป่า

  ภาพบ้านจัดสรรชานเมืองอุตรดิตถ์ถูกน้ำป่าหลากท่วมฉับพลัน Bangkok Post น้ำป่า หรือ น้ำท่วมฉับพลัน (อังกฤษ: flash flood) คือน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากในบริเวณที่ลุ่มต่ำ ในแม่น้ำ ลำธารหรือร่องน้ำที่เกิดจากฝนที่ตกหนักมากติดต่อกันหรือจากพายุฝนที่เกิดซ้ำที่เดิมหลายครั้ง น้ำป่าอาจเกิดจากที่สิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์ เช่น เขื่อนหรือฝายพังทลาย สาเหตุ สาเหตุของน้ำป่าเกิดจากการอิ่มตัวของพื้นดินจากฝนที่ตกมากเกินขีดความสามารถในการดูดซับน้ำ ทำให้ปริมาณของน้ำฝนที่ตกลงมาทั้งหมดไหลไปตามผิวพื้นดินจากที่เคยถูกซึมซับไว้ได้ น้ำจะรวมตัวไหลสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว ในระหว่างทางก็จะมีน้ำป่าส่วนอื่นเพิ่มปริมาณสมทบทลักลงไปตามร่องน้ำอย่างรวดเร็ว…

  Read More »
 • Wiki

  อุทกภัยในประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2561

  อุทกภัยและดินถล่มในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2561ญี่ปุ่น: 平成 30 年7月豪雨 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 (2018-06-28) – 9 กรกฎาคม 2561 (2018-07-09) สถานที่ ญี่ปุ่น, ส่วนใหญ่ของเกาะชิโกกุ และทางตะวันตกของเกาะฮอนชู เสียชีวิต 225…

  Read More »
Back to top button