อุตสาหกรรมโรงงาน

  • Wiki

    สแกนเนอร์ 3 มิติ

    ตัวอย่างการสแกนตัวบุคคล โดยการแสดงผลในลักษณะ จุดพอยต์คลาวด์ พอยต์คลาวด์ของการสแกนของห้องใต้ดินโรงงาน เพื่อวัดระยะทางและตำแหน่งของท่อภายใน สแกนเนอร์ 3 มิติ (3D scanner) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บภาพหรือรายละเอียดจากวัตถุ โดยทำการสแกน หรือ เก็บข้อมูล และจากนั้นจะถูกส่งจากเครื่องสแกนเนอร์เข้าไปสู่คอมพิวเตอร์ในลักษณะจุดใน พิกัด 3 มิติ ที่เรียกว่า พอยต์คลาวด์…

    Read More »
Back to top button