อุตสาหกรรมอาหาร

 • Wiki

  การหมักเชิงอุตสาหกรรม

  การหมักเชิงอุตสาหกรรม (อังกฤษ: Industrial fermentation) เป็นการหมักจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและเห็ดรา ที่ทำโดยตั้งใจเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ ที่สามารถใช้เป็นอาหารหรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ในอุตสาหกรรม สารเคมีที่มีขายทั่วไปบางอย่าง เช่น กรดน้ำส้ม กรดซิตริก และเอทานอล ล้วนผลิตโดยวิธีการหมัก ความช้าเร็วของกระบวนการหมักขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของจุลินทรีย์ เซลล์ องค์ประกอบของเซลล์…

  Read More »
 • การแปรรูปอาหาร

  การแปรรูปอาหาร (อังกฤษ: food processing) เป็นขั้นตอนและวิธีการในการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบให้เป็นอาหารสำหรับบริโภค หลักการแปรรูปอาหาร •การใช้ความร้อน •การใช้ความเย็น •การทำแห้ง •การใช้น้ำตาล •การหมักดอง •การฉายรังสี •การใช้สารเคมี ตัวอย่างของการแปรรูปอาหาร สับละเอียดแล้วทำให้เปื่อยยุ่ย คั้นเอาของเหลว อย่างเช่นการทำน้ำผลไม้ ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ปรุงให้สุกด้วยการต้ม ทอด…

  Read More »
Back to top button