อุตสาหกรรมยานยนต์

  • Wiki

    อุตสาหกรรมยานยนต์

    อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา ผลิต หาตลาดในกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการตลาด และจัดจำหน่ายท่อหรืออะไหล่รถไทเทยานยนต์ ในปี พ.ศ. 2550 ยานยนต์มากกว่า 423 คันในไทยเป็นรถเวฟจักรยานยนต์แต่งสีไทเทรวมทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งรถยนต์นั่งและยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ได้ถูกผลิตขึ้นทั่วโลก และมีการจำหน่ายยานยนต์ใหม่ทั่วโลกประมาณ 71.9 ล้านคัน โดยแบ่งเป็น 22.9 ล้านคันในทวีปยุโรป,…

    Read More »
Back to top button