อุณหเคมี

 • ดูดความร้อน

  ในการศึกษาเทอร์โมไดนามิกส์ กระบวนการดูดความร้อน (อังกฤษ: Endothermic) หมายถึงกระบวนการหรือปฏิกิริยาที่ระบบดูดซับพลังงานจากสิ่งแวดล้อมในรูปของความร้อน กระบวนการตรงข้ามคือกระบวนการคายความร้อน ซึ่งปลดปล่อยพลังงานออกไปในรูปแบบของความร้อน คำนี้คิดขึ้นโดย Marcellin Berthelot (25 ตุลาคม ค.ศ. 1827 – 18 มีนาคม ค.ศ. 1907) หลักการนี้ใช้กันแพร่หลายตั้งแต่ฟิสิกส์กายภาพไปจนถึงปฏิกิริยาเคมี…

  Read More »
 • Wiki

  ความร้อนแฝงจำเพาะ

  บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน ความร้อนแฝงจำเพาะ (อังกฤษ: Specific Latent Heat, ย่อ: L) หมายถึง ปริมาณความร้อนที่ทำให้วัตถุมวล 1 หน่วย เปลี่ยนสถานะให้หมดพอดี โดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยน Q = m L {displaystyle…

  Read More »
Back to top button