อีเทอร์

 • Wiki

  อีเทอร์

  บทความนี้เกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อีเทอร์ (แก้ความกำกวม) โครงสร้างทั่วไปของอีเทอร์ อีเทอร์ (อังกฤษ: ether; /ˈiːθər/) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็น หมู่แอลคอกซี (alcoxy , R–O–R’) มีสูตรทั่วไปเป็น ROR’ มีสูตรโมเลกุลเหมือนแอลกอฮอล์และฟีนอล จึงเป็นไอโซเมอร์โครงสร้างกับแอลกอฮอล์และฟีนอล ตัวอย่างของอีเทอร์…

  Read More »
 • Wiki

  อิริโทรมัยซิน

  อิริโทรมัยซิน ข้อมูลทางคลินิก ชื่อทางการค้า E-mycin, Erythrocin AHFS/Drugs.com Monograph MedlinePlus a682381 ระดับความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ AU: A US: B (ไม่มีความเสี่ยงในสัตว์) ช่องทางการรับยา การรับประทาน, การฉัดเข้าหลอดเลือดดำ (IV), การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ…

  Read More »
 • Wiki

  มอร์ฟีน

  มอร์ฟีน ข้อมูลทางคลินิก การอ่านออกเสียง /ˈmɔːrfiːn/ ชื่อทางการค้า Statex, MSContin, Oramorph, Sevredol และอื่น ๆ AHFS/Drugs.com Monograph ระดับความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ AU: C US: C (ยังไม่ชี้ขาด) Dependenceliability…

  Read More »
Back to top button