อีสปอร์ตในประเทศไทย

  • Wiki

    สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

    สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ชื่อย่อ TESF ที่ตั้ง ประเทศไทย ภูมิภาคที่รับผิดชอบ  ไทย นายกสมาคม สันติ โหลทอง การเข้าร่วม การกีฬาแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ tesf.or.th สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Thailand Esports Federation) เป็นองค์กรกีฬาอีสปอร์ตระดับชาติซึ่งมีทำหน้าที่สร้างนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย…

    Read More »
Back to top button