อินเทอร์เน็ต

 • Wiki

  อินเทอร์เน็ต

  วิถีการจัดเส้นทางผ่านส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ…

  Read More »
 • Wiki

  วิกิ

  วิกิ หรือ วิกี (อังกฤษ: wiki [ˈwɪ.kiː] หรือ [ˈwiː.kiː]) คือลักษณะของเว็บไซต์แบบหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้ เพิ่มและแก้ไขเนื้อหาได้โดยง่าย ซึ่งบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อแก้ไข ด้วยความง่ายในการแก้ไขและโต้ตอบ วิกิเว็บไซต์มักจะถูกนำมาใช้ในการร่วมเขียนบทความ คำว่า “วิกิ” นี่ยังสามารถหมายถึงวิกิซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นตัวซอฟต์แวร์รองรับการทำงานระบบนี้ หรือยังสามารถหมายถึงตัวเว็บไซต์เองที่นำระบบนี้มาใช้งาน ระบบวิกิที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ วิกิพีเดีย วิกิจะแตกต่างจากระบบการจัดการเนื้อหาอื่น…

  Read More »
 • Wiki

  Session Initiation Protocol

  บทความนี้ต้องการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าอภิปราย หากคุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณสามารถช่วยปรับปรุงเนื้อหาได้ทันที โดยการกดปุ่ม แก้ไข ด้านบน ซึ่งเมื่อตรวจสอบและแก้ไขแล้วให้นำป้ายนี้ออก Session Initiation Protocol (SIP) คือ โพรโทคอลหรือเกณฑ์วิธีเพื่อใช้งานด้านมัลติมีเดีย เช่น การส่งข้อมูลเสียงหรือวีดีโอบนเครือข่าย IP ได้รับการพัฒนาโดย IETF และ…

  Read More »
 • คลิปวิดีโอ

  วิดีโอคลิป หรือ คลิปวิดีโอ คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุเนื้อหาเป็นภาพยนตร์สั้น มักจะตัดตอนมาจากภาพยนตร์ทั้งเรื่องซึ่งมีขนาดความยาวปกติ คลิปมักจะเป็นส่วนที่สำคัญ หรือต้องการนำมาแสดง มีความขบขัน หรืออาจเป็นเรื่องความลับที่ต้องการนำมาเผยแพร่ จากต้นฉบับเดิม แหล่งของวิดีโอคลิป ได้แก่ ข่าว ข่าวกีฬา มิวสิกวิดีโอ รายการโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ปัจจุบันมีการใช้วิดีโอคลิปแพร่หลาย เนื่องจากไฟล์คลิปนี้มีขนาดเล็ก…

  Read More »
 • โครงการกูเทินแบร์ค

  โครงการกูเทินแบร์ค (อังกฤษ: Project Gutenberg หรือเรียกชื่อย่อว่า PG) เป็นโครงการอาสาสมัครเพื่อการแปรงานทางวัฒนธรรมเช่นงานวรรณกรรมเป็นดิจิทัลเพื่อการเก็บรักษาและเผยแพร่แก่สาธารณชน โครงการกูเทินแบร์คก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1971 โดยไมเคิล เอส. ฮาร์ต (Michael S. Hart) และเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่เก่าที่สุด สื่อที่สะสมเป็นหนังสือทั้งเล่ม (full text)…

  Read More »
 • Wiki

  วอยซ์โอเวอร์ไอพี

  Avaya 1140E วอยซ์โอเวอร์ไอพี โทรศัพท์ วอยซ์โอเวอร์ไอพี (อังกฤษ: Voice over IP: VoIP) (หรือชื่ออื่น IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone) เป็นการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายอื่นๆ…

  Read More »
 • Wiki

  เว็บเบราว์เซอร์

  ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด เวิลด์ไวด์เว็บ เว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลก การใช้เว็บเบราว์เซอร์หลักในประเทศต่างๆ ข้อมูลจาก StatCounter.   กูเกิล โครม   ไฟร์ฟอกซ์   ซาฟารี   UC   Iron   อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์   โอเปร่า   Android   Phantom…

  Read More »
 • Wiki

  รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล

  รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล ชื่อเต็ม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะ 17 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐ เพื่อนำไปปฏิบัติซึ่งสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และสนธิสัญญาการแสดงและภาพบันทึกเสียง และเพื่อความมุ่งหมายอื่น ชื่อย่อ DM, DMCA ผู้ตรา 105th United States Congress วันเริ่มใช้ 28 ตุลาคม 1998…

  Read More »
 • เว็บท่า

  เว็บท่า (อังกฤษ: web portal) หมายถึงเว็บที่รวบรวมลิงก์เว็บไซต์ และบทความต่าง ๆ โดยการจัดหมวดหมู่ให้ดูง่าย และมีหน้าที่นำพาผู้ชมไปยังเว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เว็บท่าอาจให้บริการแบบทั่วไป คือ รวบรวมเว็บไซต์ทุกหมวดหมู่ (general portal) หรือบริการแบบเฉพาะ เช่น เว็บสุขภาพ (health…

  Read More »
 • ดีเอ็นเอส

  ระบบการตั้งชื่อโดเมน หรือ ดีเอ็นเอส เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลของชื่อ ซึ่งใช้ในเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่เก็บมีหลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างชื่อโดเมนนั้น ๆ กับ IP address ที่ใช้งานอยู่ คำว่าดีเอ็นเอสสามารถหมายถึง บริการชื่อโดเมน (Domain Name Service) ก็ได้ ส่วนเครื่องบริการจะเรียกว่า เครื่องบริการชื่อ…

  Read More »
Back to top button