อินพุต/เอาต์พุต

 • เอาต์พุต

  เอาต์พุต (output) หมายถึง สารสนเทศหรือ ผลผลิต หรือ สิ่งที่ได้จากกระบวนการผลิด ที่ส่งออกมาจากวงจรภายในคอมพิวเตอร์มาแสดงผลที่อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น มอนิเตอร์ ลำโพง เครื่องพิมพ์ เป็นต้น —end—

  Read More »
 • Wiki

  หมวดหมู่:อุปกรณ์เอาต์พุตคอมพิวเตอร์

  คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:อุปกรณ์เอาต์พุตคอมพิวเตอร์ —end—

  Read More »
Back to top button