อินทิรา คานธี

  • Wiki

    อินทิรา คานธี

    อินทิรา คานธี นายกรัฐมนตรีอินเดีย คนที่ 4 ดำรงตำแหน่ง19 มกราคม พ.ศ. 2509 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2520 ก่อนหน้า กุลซาริลาล นันทา ถัดไป โมราร์จิ เดซาย ดำรงตำแหน่ง15…

    Read More »
Back to top button