อิกซ์ตรีโมไฟล์

  • อิกซ์ตรีโมไฟล์

    อิกซ์ตรีโมไฟล์ (อังกฤษ: extremophile) มาจากภาษาละติน extremus หมายถึง “สุดขั้ว” และภาษากรีก philiā (φιλία) หมายถึง “รัก” เป็นสิ่งมีชีวิตที่เติบโตได้ดีในภาวะสุดขั้วทางกายภาพหรือธรณีเคมีซึ่งเป็นโทษต่อสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลก ในทางตรงข้าม สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สบายกว่าอาจเรียก เมโซไฟล์ (mesophile) หรือนิวโทรไฟล์ (neutrophile) ลักษณะ…

    Read More »
Back to top button