อำเภอเบตง

 • Wiki

  อำเภอเบตง

  “เบตง” เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เบตง (แก้ความกำกวม) บทความนี้ได้รับแจ้งให้ปรับปรุงหลายข้อ กรุณาช่วยปรับปรุงบทความ หรืออภิปรายปัญหาที่หน้าอภิปราย บทความนี้ต้องการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ บทความนี้ต้องการแหล่งอ้างอิงเพิ่มเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง อำเภอเบตง อำเภอ คำขวัญ: เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน พิกัดภูมิศาสตร์: 5°46′25″N 101°3′38″E…

  Read More »
 • Wiki

  เทศบาลเมืองเบตง

  บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลเมืองในประเทศไทย สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เบตง (แก้ความกำกวม) เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลเมือง ตามเข็มนาฬิกาจากด้านบน: ทิวทัศน์เมืองเบตง, หอนาฬิกาเมืองเบตง, ด่านศุลกากรเบตง, วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง, วัดพุทธาธิวาส ตรา สมญา: เมืองในหมอกและดอกไม้งาม คำขวัญ: เบตงใต้สุดแดนสยาม เมืองงามน่าอยู่ คู่การลงทุน หนุนการท่องเที่ยว ประชาชนกลมเกลียว…

  Read More »
 • ไก่เบตง

  ไก่เบตง (ภาษาจีน:廣西雞) เป็นไก่พันธุ์เนื้อพื้นเมืองที่นำพันธุ์มาจากประเทศจีนที่เรียกว่าไก่กวางไส ซึ่งเป็นไก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่พันธุ์แลนซาน ไก่เบตงถือว่าเป็นไก่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ลักษณะ ไก่เบตงจะมีลักษณะที่สำคัญแยกตามเพศพอที่สังเกตได้ดังนี้ ตัวผู้ ลักษณะไก่ตัวผู้จะมีสีเหลืองอ่อน ๆ ตรงปากพร้อมกับมีจะงอยปากงุ้มที่แข็งแรงมาก ตรงส่วนหัวจะกว้างและมีขนสีเหลืองทองที่ค่อย ๆ จางไปทีละน้อยจนถึงลำตัวคล้ายสร้อยคอ มีดวงตานูนใสแจ๋วและก็มีหงอนสีดำเป็นจักร ๆ ไร้ตุ้มหู ตรงส่วนลำคอจะตั้งตรงมีลักษณะที่แข็งแรง ตรงส่วนปีกทั้งสองข้างนั้นสั้นแต่ว่าแข็งแรงมากพอสมควรและก็มีสีเหลือง…

  Read More »
 • Wiki

  ท่าอากาศยานเบตง

  ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง IATA: none ICAO: VTSY ข้อมูลสำคัญ การใช้งาน สาธารณะ เจ้าของ กรมท่าอากาศยาน พื้นที่บริการ อำเภอเบตง สถานที่ตั้ง เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา…

  Read More »
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา

  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศ เป็นผืนป่าที่ประกอบไปด้วยผืนป่าสองผืน คือ ป่าฮาลา ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และ ป่าบาลา ในพื้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส แม้ป่าทั้งสองผืนนี้จะไม่ได้ติดเป็นป่าผืนเดียวกัน แต่ทว่าในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกัน…

  Read More »
Back to top button