อาแอ็ส แซ็งเตเตียน

  • Wiki

    อาแอ็ส แซ็งเตเตียน

    แซ็งเตเตียน ชื่อเต็ม สมาคมกีฬาแซ็งเตเตียนลัวร์ ฉายา เลแวร์ (พวกชุดเขียว), แซ็งเต, อาแอ็สแอ็สเออ ก่อตั้ง 1919; 102 ปีที่แล้ว (1919) สนาม สตาดฌอฟรัว-กีชาร์, แซ็งเตเตียน, จังหวัดลัวร์, ประเทศฝรั่งเศส Ground ความจุ 42,000 คน ประธาน…

    Read More »
Back to top button