อาหารเกาหลีใต้

  • Wiki

    โพจังมาจา

    โพจังมาจาในควาช็อน โพจังมาจาในตลาดนัมแดมุน โพจังมาจา (เกาหลี: 포장마차; ฮันจา: 布帳馬車; อาร์อาร์: Pojangmacha; เอ็มอาร์: P’ochangmach’a) เป็นแผงขายอาหารขนาดเล็กของประเทศเกาหลีใต้ จำหน่ายอาหารต่าง ๆ เช่น ฮตต็อก คิมบับ ต็อกโบกี ซุนแด โอเด้ง มันดู และอันจู ในช่วงเย็นโพจังมาจาจะให้บริการเครื่องดื่มมึนเมาเช่นโซจู พ.ศ.…

    Read More »
Back to top button