อาหารภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐ

  • Wiki

    ฆาลาเปญโญ

    ฆาลาเปญโญ ชนิด Capsicum annuum พันธุ์ปลูก ‘Jalapeño’ ต้นกำเนิด เม็กซิโก ระดับความเผ็ด กลาง (medium) มาตราสกอวิลล์ 3,500 ถึง 3,600 SHU ฆาลาเปญโญ (สเปน: jalapeño) หรือ…

    Read More »
Back to top button