อักษรย่อ

 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ห

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ห ห​ ห.ก.ว. – โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ห.ข.ว. – โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ห.ค.พ. – โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ห.จ.๑ – โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๑…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ซ

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ซ ซ ซ.ก. โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง จังหวัดสระบุรี ซ.ก.ว. – โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จังหวัดสระแก้ว ซ.ค. โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จังหวัดยโสธร…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ข

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ข ข ข.ก. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ จังหวัดขอนแก่น ข.ก.๒ – โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) จังหวัดขอนแก่น ข.ก.น. – โรงเรียนขามแก่นนคร…

  Read More »
 • Wikiวอตยูซีอิสวอตยูเก็ต

  วอตยูซีอิสวอตยูเก็ต

  บทความนี้อาจขยายความได้โดยการแปลบทความที่ตรงกันในภาษาอังกฤษ คลิกที่ [ขยาย] เพื่อศึกษาแนวทางการแปล คุณสามารถดูการแปลด้วยคอมพิวเตอร์จากบทความในภาษาอังกฤษ เครื่องมือช่วยแปลอย่าง ดีพแอล หรือ กูเกิลทรานส์เลท เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการแปล อย่างไรก็ตาม ผู้แปลจะต้องตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการแปลด้วยคอมพิวเตอร์และยืนยันว่าการแปลนั้นถูกต้อง เราขอปฏิเสธเนื้อหาที่คัดลอกจากเครื่องมือแปลที่ไม่มีการตรวจทานก่อนเผยแพร่ กรุณาอย่าแปลส่วนของข้อความที่ดูแล้วเชื่อถือไม่ได้หรือมีคุณภาพต่ำ ถ้าเป็นไปได้ โปรดช่วยยืนยันด้วยการตรวจสอบแหล่งอ้างอิงที่ปรากฏในบทความภาษานั้น ๆ โปรดระบุไว้ในความย่อการแก้ไขว่าคุณแปลเนื้อหามาจากภาษาใด คุณควรเพิ่มแม่แบบ {{Translated|en|WYSIWYG}}…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/พ

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย พ พ พ.ก. โรงเรียนเขาพังไกร จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” จังหวัดสระบุรี โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม จังหวัดนครนายก พ.ก.ว. โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ศ

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ศ ศ ศ.ก. โรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร ศ.ก.พ. – โรงเรียนศรีแก้วพิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ศ.ก.ว. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร…

  Read More »
 • POSDCORB

  POSDCORB เป็นอักษรย่อที่ใช้กันมากในการจัดการของการบริหารรัฐกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองคลาสิกของทฤษฎีองค์การ POSDCORB เริ่มใช้กันมากในปี ค.ศ. 1937 จากงานเขียนของ ลูเทอร์ กูลิค หลักการ POSDCORB ประกอบด้วย Planning (การวางแผน), Organizing (การจัดองค์การ), Staffing (การบรรจุ), Directing (การสั่งการ), Co-Ordinating (การประสานงาน), Reporting…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ม

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ม ม ม.ก. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร ม.ก.จ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล จังหวัดยโสธร…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/จ

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย จ จ จ.ค. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ จ.จ.ว. – โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จ.ช. – โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา จ.ซ. – โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ส

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ส ส ส. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน โรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพฯ ส.ก. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา จังหวัดยโสธร…

  Read More »
Back to top button