วันชาติ

 • Wiki

  วันประกาศอิสรภาพ (สหรัฐ)

  การแสดงดอกไม้ไฟที่อนุสาวรีย์วอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1986 วันประกาศอิสรภาพ (อังกฤษ: Independence Day) เป็นวันชาติและวันหยุดทางการในสหรัฐอเมริกาเพื่อรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 ซึ่งมีใจความว่า สิบสามอาณานิคม ซึ่งในเวลานั้นกำลังทำสงครามอยู่กับราชอาณาจักรบริเตนใหญ่เป็นรัฐเอกราชแล้ว และดังนั้น ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษอีกต่อไป คำประกาศอิสรภาพส่วนใหญ่เขียนขึ้นโดยโทมัส เจฟเฟอร์สัน อธิบายอย่างเป็นทางการว่าเหตุใดสภาจึงลงมติเมื่อวันที่…

  Read More »
 • Wiki

  วันชาติสาธารณรัฐจีน

  วันชาติแห่งสาธารณรัฐจีน สัญลักษณ์ของวันดับเบิลเท็น (เกิดจากการรวมของอักษรจีน คำว่า (十) “ที่แปลว่า 10” ซ้ำสองครั้ง หรือ “วันสองสิบ” ซึ่งหมายถึงวันที่ 10 เดือน 10 (ตุลาคม)) ชื่ออื่น วันดับเบิลเท็น, ดับเบิลเท็นเดย์ จัดขึ้นโดย  สาธารณรัฐจีน…

  Read More »
 • วันชาติ

  วันชาติ คือวันที่กำหนดเป็นวาระเฉลิมฉลองความเป็นชาติของประเทศนั้นๆ โดยมากมักจะถือเป็นวันหยุดประจำชาติด้วย วันชาตินั้นมักจะเป็นวันก่อตั้งรัฐ หรือดินแดน หรือเป็นวันสถาปนาประเทศ หรือวันที่มีเอกราชในรัฐ (หรือได้รับเอกราชคืนจากผู้ยึดครอง) นอกจากนี้ยังอาจใช้วันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ หรือศาสนา เป็นวันชาติก็ได้ บางรัฐถือวันเกิดของประมุขแห่งรัฐเป็นวันชาติ โดยเฉพาะรัฐที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในกรณีที่เปลี่ยนพระประมุขวันชาติก็เปลี่ยนด้วย หรืออาจจะเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ โดยทั่วไป ประเทศส่วนใหญ่จะมีวันชาติเพียงวันเดียวในหนึ่งปี แต่บางชาติ เช่น ปากีสถาน…

  Read More »
 • Wiki

  วันชาติ (ประเทศไทย)

  วันชาติ ธงชาติไทย ความสำคัญ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เริ่ม 5 ธันวาคม พ.ศ. 2503 วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี การถือปฏิบัติ ดูในบทความ วันชาติในประเทศไทย เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมกำหนดเป็นวันที่ 24…

  Read More »
 • Wiki

  วันบัสตีย์

  ถนนช็องเซลีเซประดับประดาไปด้วยธงตรีกอลอร์สำหรับวันบัสตีย์ วันบัสตีย์ เป็นวันชาติของฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี ในประเทศฝรั่งเศส วันดังกล่าวถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่า “งานเฉลิมฉลองแห่งชาติ” (La Fête Nationale) และเรียกโดยทั่วไปว่า “สิบสี่กรกฎา” (le quatorze juillet) วันดังกล่าวเป็นการรำลึกถึงวันหยุดสหพันธรัฐ (Fête de…

  Read More »
 • Wiki

  วันชาติ (ประเทศญี่ปุ่น)

  วันชาติ (ประเทศญี่ปุ่น) จัดขึ้นโดย  ญี่ปุ่น ประเภท วันหยุดประจำชาติ ความสำคัญ ฉลองการก่อตั้งประเทศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ความถี่ ทุกปี วันชาติ (ญี่ปุ่น: 建国記念の日 โรมาจิ: kenkoku kinen-no-hi) เป็นวันหยุดราชการในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตรงกับวันที่ 11…

  Read More »
Back to top button