วัตถุพ้นดาวเนปจูนสมมติ

  • Wiki

    ดาวเคราะห์เก้า

    ภาพในจินตนาการของดาวเคราะห์เก้าจากศิลปิน ความสัมพันธ์ของวงโคจรของวัตถุพ้นดาวเนปจูน 6 ชิ้น ซึ่งนำมาสู่ทฤษฎีการมีอยู่ของดาวเคราะห์เก้า ดาวเคราะห์เก้า (อังกฤษ: Planet Nine) คือ ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ซึ่งมีการตั้งสมมติฐานว่าอยู่ในบริเวณรอบนอกของระบบสุริยะ ได้รับการเสนอครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่ออธิบายวงโคจรที่ผิดปกติของวัตถุพ้นดาวเนปจูนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีวงโคจรเลยแถบไคเปอร์ไปเป็นส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2557 จดหมายถึงวารสารเนเจอร์…

    Read More »
Back to top button