วัดในเขตหนองจอก

 • Wiki

  วัดหนองจอก (กรุงเทพมหานคร)

  วัดหนองจอก (กรุงเทพมหานคร) ที่ตั้ง ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 ประเภท วัดราษฎร์ นิกาย มหานิกาย เจ้าอาวาส พระครูผาสุกิจโกวิท (โกวิท จารุวํโส) ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา วัดหนองจอก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงกระทุ่มราย…

  Read More »
 • Wiki

  วัดประยงค์กิตติวนาราม

  วัดประยงค์กิตติวนาราม ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา วัดประยงค์กิตติวนาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร วัดประยงค์กิตติวนาราม หรือชาวบ้านเรียกว่า วัดหลวงพ่อเพชร ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557…

  Read More »
 • Wiki

  วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม

  วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ริมคลองแสนแสบ ตั้งอยู่ในแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีพระครูเกษมธรรมมารักษ์ (โกมล ฐิตลาโก) เป็นเจ้าอาวาส วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมหรือ วัดคู้ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2340 ก่อตั้งก่อนที่จะมีการขุดคลองแสนแสบ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาสคลองแสนแสบ…

  Read More »
 • Wiki

  วัดใหม่กระทุ่มล้ม

  วัดใหม่กระทุ่มล้ม ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา วัดใหม่กระทุ่มล้ม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด 16 ไร่ 6 งาน 16 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 25 ไร่…

  Read More »
Back to top button