วัดในเขตทวีวัฒนา

 • วัดปุรณาวาส

  วัดปุรณาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 21 คลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์ มีถนนแยกจากสะพานปื่นเกล้าไปทางคลองทวีวัฒนา โดยรอบมีชุมชนวัดปุรณาวาส ที่ตั้งและอาณาเขต ตั้งอยู่เลขที่ 21 คลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 แขวงศาลาธรรมสพน์…

  Read More »
 • Wiki

  วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส

  วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา วัดวิศิษฎ์บุญญาวาส เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร วัดวิศิษฎ์บุญญาวาสสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522 มีหลวงพ่อเวียน เขมโก และคุณแม่หวิง ภู่นาค ได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดจำนวน 12 ไร่ 1 งาน 60…

  Read More »
 • Wiki

  วัดโกมุทพุทธรังสี

  วัดโกมุทพุทธรังสี ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา วัดโกมุทพุทธรังสี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีพระครูโกมุทสิทธิการ (พิทักษ์ เกสโร) เป็นเจ้าอาวาส วัดโกมุทพุทธรังสีเริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2540 ในครั้งแรกนางสาวนฤมล โกมุท คหบดีชาวบางขุนนนท์ ได้ถวายที่ดิน 15 ไร่…

  Read More »
Back to top button