วอลเลย์บอลเฟแนร์บาห์แช

  • Wiki

    วอลเลย์บอลหญิงเฟแนร์บาห์แช

    เฟแนร์บาห์แชสปอร์คูลือบือ ชื่อเต็ม แผนกวอลเลย์บอลหญิง สโมสรกีฬาเฟแนร์บาห์แช ชื่อสั้น วอลเลย์บอลหญิงเฟแนร์บาห์แช ฉายา Sarı Melekler (นางฟ้าสีเหลือง) Armanın Gururu (ความภาคภูมิใจของตราสัญลักษณ์) ก่อตั้ง ค.ศ. 1928 (ปิดลงเนื่องจากไม่มีคู่แข่งขัน) ค.ศ. 1954 สนาม…

    Read More »
Back to top button