รายชื่อเกี่ยวกับประเทศไทย

 • Wikiจังหวัดของประเทศไทย

  จังหวัดของประเทศไทย

  จังหวัด เป็นเขตบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 76 จังหวัด (ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครไม่เป็นจังหวัด) จังหวัดถือเป็นระดับการปกครองของรัฐบาลลำดับแรก โดยเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมท้องที่หลาย ๆ อำเภอเข้าด้วยกันและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ในแต่ละจังหวัดปกครองด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด การจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็นภาคต่าง ๆ มีการใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยมีทั้งการแบ่งอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถานสำหรับใช้ในแบบเรียน และการแบ่งขององค์กรต่าง ๆ ตามแต่การใช้ประโยชน์ ชื่อของจังหวัดนั้นจะเป็นชื่อเดียวกับชื่ออำเภอที่เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางจังหวัด…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ห

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ห ห​ ห.ก.ว. – โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ห.ข.ว. – โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ห.ค.พ. – โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ห.จ.๑ – โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๑…

  Read More »
 • Wikiรายชื่อภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย

  รายชื่อภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย

  ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด รายชื่อภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำบางส่วนหรือทั้งหมดในประเทศไทย ถ่ายทำในประเทศไทย 1920s-1940s Chang : A Drama of the Wilderness (en) (ค.ศ. 1927) โดยผู้กำกับ มีเรียน ซี.…

  Read More »
 • รายการรหัสไปรษณีย์ไทย

  นี่คือรายชื่อรหัสไปรษณีย์ไทยเรียงตามจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ  คลองเตย 10110  (ไปรษณีย์พระโขนง)  ยกเว้น แขวงพระโขนง เฉพาะซอยสุขุมวิท 48/1-48/4, 50  และถนนทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ เฉพาะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 เลขที่ 6007-6021, 6027-6689…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ซ

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ซ ซ ซ.ก. โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง จังหวัดสระบุรี ซ.ก.ว. – โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จังหวัดสระแก้ว ซ.ค. โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จังหวัดยโสธร…

  Read More »
 • Wikiรายชื่อเครื่องบินพระที่นั่งในพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

  รายชื่อเครื่องบินพระที่นั่งในพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

  นี่คือรายชื่อเครื่องบินพระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เครื่องบินพระที่นั่งในปัจจุบัน ผู้ผลิต รุ่น สังกัด หมายเลข ชื่อเครื่องบิน เข้าประจำการ หมายเหตุ แอร์บัส A320-200 CJ กองทัพอากาศไทยฝูงบิน 602 รอ. 60203 /…

  Read More »
 • Wikiรายนามผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

  รายนามผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

  เนื้อหาในบทความนี้ล้าสมัย โปรดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันหรือล่าสุด ดูหน้าอภิปรายประกอบ รายนามผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2466 ถึงปัจจุบัน ก กนกวรรณ ด่านอุดม – ผลงานล่าสุด: นี้หรือคือความรัก (2524) กร ยุทธภูมิ – ผลงานล่าสุด: แรงเงาอสูรย์…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ข

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ข ข ข.ก. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ จังหวัดขอนแก่น ข.ก.๒ – โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) จังหวัดขอนแก่น ข.ก.น. – โรงเรียนขามแก่นนคร…

  Read More »
 • Wikiรายชื่อสมุหราชองครักษ์ของไทย

  รายชื่อสมุหราชองครักษ์ของไทย

  สมุหราชองครักษ์ ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันตำแหน่งว่างตั้งแต่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ประเดิมตำแหน่ง นายพลโท เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ สถาปนา พ.ศ. 2441 เว็บไซต์ http://www.radc.go.th/ สมุหราชองครักษ์ กำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕…

  Read More »
 • Wikiรายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย

  รายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย

  ผู้บัญชาการทหารบก ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย วาระ จนเกษียณอายุราชการ ผู้ประเดิมตำแหน่ง พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ สถาปนา พ.ศ. 2430 รายพระนามและชื่อ ผู้บัญชาการทหารบก แห่งกองทัพบกไทย…

  Read More »
Back to top button