ข้าราชการเกษียณอายุ

 • Wiki

  มติ ครม.ชะลอขยาย เกษียณอายุราชการ ออกไปก่อน เนื่องจากประสบปัญหาโควิด และงบประมาณมีจำกัด

  มติ ครม.ชะลอขยายเกษียณอายุราชการออกไปก่อน เนื่องจากประสบปัญหาโควิดและงบประมาณมีจำกัด มติ ครม.ชะลอขยายเกษียณอายุราชการออกไปก่อน เนื่องจากประสบปัญหาโควิดและงบประมาณมีจำกัด สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับ มติครม.ชะลอขยายเกษียณอายุราชการออกไปก่อน เนื่องจากประสบปัญหาโควิดและงบประมาณมีจำกัด มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ วันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจ้างงานข้าราชการภายหลังเกษียณอายุ…

  Read More »
 • Wiki

  ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

  ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ทั้งส่วนที่เป็นสมาชิก กบข. และ ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณนี้ (30 กันยายน) เพือให้ทุกท่านได้วางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม สำหรับการดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณ ซึ่งในปัจจุบันการรับสิทธิประโยชน์ของ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ นั้น จะมีการรับสิอทธิประโยชน์ด้วยกัน 2 รูปแบบ…

  Read More »
 • Wiki

  เอกสารประกอบการขอรับบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

  สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำสาระดีดีมาฝากเช่นเคยครับ โดยวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ มานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามว่า เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จบำนาญ มีรายการดังนี้ครับ เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ข้าราชการ 1.1  แบบขอรับบำเหน็จ บำนาญฯ  (แบบ 5300) 1.2  ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณฯ 1.3  แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด  บำเหน็จบำนาญปกติ (แบบ…

  Read More »
 • Wiki

  กรมบัญชีกลางยืนยัน การคำนวณเงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม

  กรมบัญชีกลางยืนยันการคำนวณเงินบำนาญให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังภาครัฐ ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากมีข่าวเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ ว่าข้าราชการเกษียณ ยื่นขอบำเหน็จบำนาญออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญใหม่ เป็นตัวหารด้วย 30 หากรับราชการมากกว่า 30 ปี ก็ต้องคูณด้วย 30 ปี เท่านั้น และหากร่าง พรบ. ดังกล่าวผ่านเป็นกฎหมาย ก็จะมีผลดีกับข้าราชการที่มีชีวิตอยู่ รวมทั้งข้าราชการบำนาญ จะมีเงินเดือนขึ้น 5% ทุกปี และได้สรุปการแก้ไข โดยมีเนื้อหา ดังนี้ กรมบัญชีกลางยืนยันการคำนวณเงินบำนาญให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม 1.การคำนวณอัตราเงินบำนาญ โดยปรับเป็นใช้อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย…

  Read More »
 • Wiki

  เตรียมเกษียณอายุราชการ ที่อายุ 65 ปี ตั้งแต่ปีงบ 2575 ต่ออายุเกษียณ 3ปี ตั้งแต่ปีงบ 2565

  เกษียณอายุราชการ 65ปี เกษียณอายุใหม่ เตรียมเกษียณอายุราชการ ที่อายุ 65 ปี ตั้งแต่ปีงบ 2575 ต่ออายุเกษียณ 3ปี ตั้งแต่ปีงบ 2565 สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการมาฝากทุกท่านค่ะ ซึ่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564…

  Read More »
 • Wiki

  แชร์เลย! รับราชการอ่านด่วน! ระบบบำเหน็จบำนาญของราชการไทย เกษียณอายุราชการแล้วได้รับอะไรบ้าง

  ระบบบำเหน็จบำนาญของราชการไทย “เงินบำนาญ” เป็นเงินที่รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการบำนาญหรือผู้รับบำนาญรายเดือนไปเรื่อย ๆ จนตาย และต้องรับราชการนานถึง 25 ปี จึงลาออกเพื่อรับบำนาญได้…นี่เป็นความคิด ท่านว่าทั้งสองประเด็นถูกไหม?.. จำหากท่านได้อ่านในบทความก่อนหน้านั้น คงพอจะเข้าใจเบื้องต้นแล้วว่า บุคคลที่เป็นข้าราชการ หากต้องออกจากราชการด้วยเหตุต่าง ๆ ทางราชการจะให้สิทธิประโยชน์เป็นเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งเรียกว่า “บำเหน็จบำนาญ” โดยให้สิทธิเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หากรับเป็นเงินก้อนครั้งเดียวเรียกว่า “บำเหน็จ” หากรับเป็นรายเดือน เรียกว่า “บำนาญ” ทั้งนี้ใครจะมีสิทธิ์ หรือไม่มีสิทธิ์  หรือมีสิทธิ์ประเภทไหน และได้จำนวนเท่าไหร่…

  Read More »
 • Wiki

  ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคยครับ โดยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.…

  Read More »
 • Wiki

  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

  Read More »
 • Wiki

  คุณครูเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. นี้ ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

  สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่หลายแฟนเพจหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่า คุณครูเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. นี้ ได้เลื่อนเงินเดือนไหม? ดังนั้นวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมจึงไปหาข้อมูลและนำมาตอบให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ การนับการมีตัวคำนวณเม็ดเงินเพื่อนำไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือน สำหรับการนับการมีตัวคือการนับจำนวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยมีการนับ 2 ครั้งคือ ในวันที่ 1 มีนาคม กับ วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี…

  Read More »
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ ข้าราชการ หลังเกษียณอายุราชการ

  “ข้าราชการ” คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ผู้ที่เป็น ”ข้าราชการ” ถือว่ามี “อาชีพรับราชการ” ซึ่งเป็นอาชีพ ๆ หนึ่ง ในประเทศไทยและเกือบทุกประเทศทั่วโลก ถึงเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงนัก แต่ก็เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ดี มีเกียรติในสังคม และที่สำคัญได้ทำหน้าที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน “ข้าราชการ” ในประเทศไทย…

  Read More »
Back to top button