ข้าราชการบำนาญ

 • Wiki

  ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการบำนาญ ปี 2564

  ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการบำนาญ ปี 2564 สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการบำนาญ ปี 2564  มาฝากคุณครูที่ต้องการทราบข้อมูล ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการบำนาญ ปี 2564 ค่ะ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เผยแพร่ข้อมูล ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการบำนาญ ปี…

  Read More »
 • Wiki

  เอกสารประกอบการขอรับบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

  สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำสาระดีดีมาฝากเช่นเคยครับ โดยวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ มานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามว่า เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จบำนาญ มีรายการดังนี้ครับ เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ข้าราชการ 1.1  แบบขอรับบำเหน็จ บำนาญฯ  (แบบ 5300) 1.2  ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณฯ 1.3  แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด  บำเหน็จบำนาญปกติ (แบบ…

  Read More »
 • Wiki

  กรมบัญชีกลางยืนยัน การคำนวณเงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม

  กรมบัญชีกลางยืนยันการคำนวณเงินบำนาญให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังภาครัฐ ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากมีข่าวเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ ว่าข้าราชการเกษียณ ยื่นขอบำเหน็จบำนาญออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญใหม่ เป็นตัวหารด้วย 30 หากรับราชการมากกว่า 30 ปี ก็ต้องคูณด้วย 30 ปี เท่านั้น และหากร่าง พรบ. ดังกล่าวผ่านเป็นกฎหมาย ก็จะมีผลดีกับข้าราชการที่มีชีวิตอยู่ รวมทั้งข้าราชการบำนาญ จะมีเงินเดือนขึ้น 5% ทุกปี และได้สรุปการแก้ไข โดยมีเนื้อหา ดังนี้ กรมบัญชีกลางยืนยันการคำนวณเงินบำนาญให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม 1.การคำนวณอัตราเงินบำนาญ โดยปรับเป็นใช้อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย…

  Read More »
 • 1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

  1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ ให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว กรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อมในการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาระบบการจ่ายเงินให้รองรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป สามารถยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพในจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิได้ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า…

  Read More »
 • Wiki

  สูตรการคำนวณ เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ ทั้งที่เป็นสมาชิก กบข. และไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.

  สูตรการคำนวณ เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ ทั้งที่เป็นสมาชิก กบข. และไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอเช่นเคย โดยวันนี้ขอนำเสนอเรื่อง สูตรการคำนวณ เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ โดยสูตรการคำนวณนี้มีทั้งสูตรสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้ราชการ กบข. และไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้ราชการ กบข. โดยข้อมูลทั้งหมดต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคลังจังหวัดตาก เป็นอย่างสูงครับ…

  Read More »
Back to top button