ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2563

  • Wiki

    เฉลยข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

    เฉลยข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เฉลยข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๕๓๕ ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ด้วยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทยและ ด้านคณิตศาสตร์…

    Read More »
Back to top button