ข่าวปลอม

  • Wiki

    ข่าวปลอม

    นักข่าวถือ “ข่าวปลอม” ในหลายรูปแบบ ภาพโดยFrederick Burr Opper ค.ศ. 1894 ข่าวปลอม หรือ ข่าวลวง เป็นการหนังสือพิมพ์เหลือง (yellow journalism) หรือการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งประกอบด้วยสารสนเทศผิดหรือเรื่องหลอกลวงอย่างจงใจ ไม่ว่าจะเผยแพร่ผ่านสื่อข่าวตีพิมพ์ การแพร่สัญญาณตามปกติ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ข่าวปลอมมักถูกเขียนและพิมพ์เผยแพร่ โดยมีความประสงค์เพื่อชักนำบุคคลในทางที่ผิด…

    Read More »
Back to top button