ขุนนางไทย

 • Wiki

  ออกขุนศรีวิสารวาจา

  มีการแนะนำว่า บทความนี้หรือส่วนนี้ควรย้ายไปรวมกับบทความ ราชทูตสยามไปฝรั่งเศส (พ.ศ. 2229) (อภิปราย) วิกิซอร์ซ มีงานต้นฉบับเกี่ยวกับ: ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๔ ภาพวาดของคณะราชทูตสยามซึ่งเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2229 ประกอบด้วย ออกพระวิสุทธสุนทร ราชทูต (กลาง ถือพระราชสาสน์) ออกหลวงกัลยาณไมตรี…

  Read More »
 • Wiki

  พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล)

  พลเรือตรีพระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) เกิด 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406 เสียชีวิต 14 ธันวาคม พ.ศ. 2457 (51 ปี) คู่สมรส เยื้อน อรุณ สงวน บิดามารดา พระยาราชสงคราม…

  Read More »
 • เจ้าพระยาจักรี (หมุด)

  เจ้าพระยาจักรี(หมุด) สมุหนายก ข้อมูลส่วนบุคคล เกิด พ.ศ. 2270กรุงศรีอยุธยา เสียชีวิต พ.ศ. 2317กรุงธนบุรี บิดา ขุนลักษมณา มารดา หม่อมดาว บุตร พระยายมราช พระยาราชวังสัน (หวัง) เจ้าพระยาจักรี หรือ เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์…

  Read More »
 • พระยารัตนาธิเบศร์

  พระยารัตนาธิเบศร์ บุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ไทย เป็นขุนนางในปลายสมัย กรุงศรีอยุธยา ที่ได้เดินทางไปช่วยชาวบ้าน บางระจัน หล่อปืนใหญ่เพื่อสู้กับพม่า จากนั้นก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาได้ไม่นานพระยารัตนาธิเบศร์ได้หนีไปพึ่งใบบุญ กรมหมื่นเทพพิพิธ หรือ พระองค์เจ้าแขก พระราชโอรสใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เพื่อต่อสู้กับพม่าแต่ยังไม่ทันได้ต่อสู้ก็ถูกกองทัพพม่าตีแตกพ่ายที่ปากน้ำโยทะกาในการรบที่เรียกว่า การรบที่ปราจีนบุรี ภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วกรมหมื่นเทพพิพิธได้เสด็จหนีไปตั้งมั่นและตั้งพระองค์เป็นอิสระที่ เมืองพิมาย ทำให้พระองค์มีพระสมัญญานามว่า เจ้าพิมาย โดยมีพระยารัตนาธิเบศร์ติดตามไปด้วยแต่หลังจากเจ้าพิมายพ่ายแพ้ต่อ…

  Read More »
 • Wiki

  ยศข้าราชการทหารและพลเรือนของสยาม

  ยศข้าราชการ ในที่นี้จะกล่าวถึง ยศสำหรับข้าราชการทหารและพลเรือนของสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 โดยเริ่มมีการพระราชทานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2417 สำหรับทหาร และ พ.ศ. 2442 สำหรับพลเรือน จนกระทั่งยกเลิกบรรดาศักดิ์และยศข้าราชการพลเรือน ข้าราชการในราชสำนัก ในปี…

  Read More »
 • Wiki

  พระยาสรรค์

  พระยาสรรค์ เกิด ? เสียชีวิต พ.ศ. 2325กรุงธนบุรี มีชื่อเสียงจาก ผู้นำกบฏในช่วงปลายสมัย กรุงธนบุรี ญาติ ขุนแก้ว (น้องชาย) วิกิซอร์ซ มีงานต้นฉบับเกี่ยวกับ: สงครามครั้งที่ ๓๔ ครั้งกรุงธนบุรีคราวพม่าตีเมืองเชียงใหม่ ปีวอก พ.ศ. ๒๓๑๙…

  Read More »
 • หมวดหมู่:บรรดาศักดิ์ไทย

  สำหรับบทความหลักในหมวดหมู่นี้ ดูที่ บรรดาศักดิ์ไทย —end—

  Read More »
 • Wiki

  ขุนนางกรุงศรีอยุธยา

  บทความนี้ต้องการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าอภิปราย หากคุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณสามารถช่วยปรับปรุงเนื้อหาได้ทันที โดยการกดปุ่ม แก้ไข ด้านบน ซึ่งเมื่อตรวจสอบและแก้ไขแล้วให้นำป้ายนี้ออก ขุนนางไทย คือข้าราชการที่ได้รับพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์ราชทินนามและศักดินาตั้งแต่ 400 ขึ้นไป โดยขุนนางเป็นผู้ที่กำเนิดจากสามัญชน อาจจะมาจากครอบครัวชั้นสูงหรือชั้นต่ำในสังคมก็ได้ ฉะนั้นขุนนางเกิดจากการใช้พระราชอำนาจของกษัตริย์ สามัญชนที่มีโอกาสถวายตัวรับราชการกับกษัตริย์และได้รับศักดินา 400 ขึ้นไป หรืออาจมีข้อยกเว้นหากมีศักดินาต่ำกว่า 400…

  Read More »
 • พระยาพลเทพ

  พระยาพลเทพ เป็นชื่อตำแหน่งของเสนาบดีกรมนาหรือเกษตราธิการ หนึ่งในเสนาบดีจตุสดมภ์ ราชทินนามเต็มตามทำเนียบพระไอยการนาพลเรือนคือ “ออกญาพลเทพราชเสนาบดีศรีไชยนพรัตนกระเสตราธิบดีอภัยพิรียบรมกรมภาหุ” ศักดินา ๑๐,๐๐๐ ไร่ ในสมัยรัตนโกสินทร์ยกขึ้นเป็นเจ้าพระยา ทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดูแลไร่นา เก็บหางข้าวหรือข้าวจากนาของราษฏรสำหรับขึ้นฉางหลวง (สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนให้จ่ายเป็นเงินเรียกว่าค่านาแทน) จัดซื้อข้าวขึ้นฉางหลวงสำหรับแจกจ่ายในพระราชวังและพระนคร ตั้งศาลพิจารณาความที่เกี่ยวข้องกับที่นาและสัตว์ที่ใช้ทำนาอย่างโคกระบือ ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และทำหน้าที่เป็นพระยายืนชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย ในคำให้การชาวกรุงเก่า ได้บันทึกว่าผู้ดำรงตำแหน่งพระยาพลเทพในช่วงเวลานั้นเป็นไส้ศึกให้กับพม่าซึ่งมีส่วนทำให้กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเป็นครั้งที่ เมื่อ…

  Read More »
Back to top button