ขุนนางในสมัยราชวงศ์ปราสาททอง

 • Wiki

  ออกขุนศรีวิสารวาจา

  มีการแนะนำว่า บทความนี้หรือส่วนนี้ควรย้ายไปรวมกับบทความ ราชทูตสยามไปฝรั่งเศส (พ.ศ. 2229) (อภิปราย) วิกิซอร์ซ มีงานต้นฉบับเกี่ยวกับ: ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๔ ภาพวาดของคณะราชทูตสยามซึ่งเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2229 ประกอบด้วย ออกพระวิสุทธสุนทร ราชทูต (กลาง ถือพระราชสาสน์) ออกหลวงกัลยาณไมตรี…

  Read More »
 • Wiki

  เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)

  เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ครั้งเป็นออกพระวิสุทธสุนทร ราชทูต ภาพวาดฝีมือชาวฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2227 คณะราชทูตอาณาจักรอยุธยาไปยังประเทศฝรั่งเศส ดำรงตำแหน่งมิถุนายน 2229 – มีนาคม 2230ดำรงตำแหน่งร่วมกับออกหลวงกัลยาราชไมตรี ออกขุนศรีวิสารวาจา กษัตริย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่งตั้งโดย พระยาวิไชเยนทร์ (คอนสแตนติน…

  Read More »
 • พระปีย์

  ปีย์ เสียชีวิต 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2231เมืองลพบุรี อาณาจักรอยุธยา สาเหตุเสียชีวิต ประหาร ศาสนา โรมันคาทอลิก (เดิมศาสนาพุทธ) ญาติ ขุนไกรสิทธิศักดิ์ (พ่อ)สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ่อเลี้ยง) พระปีย์ (Pra Py), ออกพระปีย์…

  Read More »
 • พระโหราธิบดี

  พระโหราธิบดี เกิด พิจิตร บุตร-ธิดา ศรีปราชญ์ ตำแหน่ง โหรหลวงประจำราชสำนัก พระโหราธิบดี เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในแวดวงวรรณกรรมในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ทั้งนี้ “พระโหราธิบดี” มิใช่ชื่อบุคคล แต่เป็นตำแหน่งและบรรดาศักดิ์ พระโหราธิบดี เป็นตำแหน่งอธิบดีแห่งโหร หรือโหรหลวงประจำราชสำนัก อีกทั้งยังเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นหัวหน้าการประกอบพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์อีกด้วย ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่เป็นผู้รู้หนังสือรวมถึงรอบรู้สรรพวิทยาต่าง…

  Read More »
 • Wiki

  พระยาวิไชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน)

  พระยาวิไชเยนทร์ คอนสแตนติน ฟอลคอน สมุหนายกแห่งกรุงศรีอยุธยา ดำรงตำแหน่ง2228–2231 กษัตริย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้รักษาการในตำแหน่งพระคลัง ดำรงตำแหน่ง2226–2228 กษัตริย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ข้อมูลส่วนบุคคล เกิด พ.ศ. 2190เซฟาโลเนีย สาธารณรัฐเวนิส เสียชีวิต 5 มิถุนายน พ.ศ.…

  Read More »
 • Wiki

  เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก)

  บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) เกิด พ.ศ. 2175กรุงศรีอยุธยา อาณาจักรอยุธยา เสียชีวิต พ.ศ. 2226 (หรือ พ.ศ. 2204)กรุงศรีอยุธยา อาณาจักรอยุธยา สัญชาติ ชาวไทยเชื้อสายมอญ บิดามารดา เจ้าแม่วัดดุสิต…

  Read More »
Back to top button