ขุนนางราชวงศ์หมิง

  • Wiki

    เจิ้งเหอ

    เจิ้งเหอ เกิด ค.ศ.1371ชายฝั่งทะเลสาบเตียนฉือ, ราชวงศ์หยวน(ปัจจุบันคือตำบลคุนหยาง, คุนหมิง, มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน) เสียชีวิต 1433 (อายุ 61–62) หรือ 1435 (อายุ 63–64) ชื่ออื่น ม่า เหอ ซันเปา อาชีพ พลเรือเอก, เจ้าหน้าที่การทูต,…

    Read More »
Back to top button