ขุนนางญี่ปุ่น

  • Wiki

    คาโซกุ

    สโมสรขุนนาง กรุงโตเกียว ค.ศ. 1912 คาโซกุ, ภาพหมู่ คาโซกุ (ญี่ปุ่น: 華族 “สายเลือดอันสูงศักดิ์”) เป็นชนชั้นขุนนางของจักรวรรดิญี่ปุ่น ปรากฏอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1869 ถึง 1947 ซึ่งหลังปี ค.ศ. 1884 ได้พัฒนาเป็นระบบขุนนางสืบตระกูลเหมือนในยุโรป…

    Read More »
Back to top button