ขุนนางกัมพูชา

 • Wiki

  เฮง สัมริน

  สมเด็จอัครมหาพญาจักรี เฮง สัมริน สมเด็จเฮง สัมริน ในปี ค.ศ. 2018 ประธานรัฐสภาแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ในวาระ เริ่มดำรงตำแหน่ง 21 มีนาคม ค.ศ. 2006 กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี รองประธานาธิบดี…

  Read More »
 • Wiki

  สมเด็จพิชัยเสนา เตีย บัญ

  สมเด็จพิชัยเสนา เตีย บัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา อยู่ในวาระ เริ่มดำรงตำแหน่ง 27 มิถุนายน ค.ศ. 2006 นายกรัฐมนตรี สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ดำรงตำแหน่ง1987–2004 นายกรัฐมนตรี สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซนสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์อึงฮวดสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช…

  Read More »
 • Wiki

  ฮุน เซน

  ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก เนื้อหาในบทความนี้ล้าสมัย โปรดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันหรือล่าสุด ดูหน้าอภิปรายประกอบ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ในวาระ เริ่มดำรงตำแหน่ง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.…

  Read More »
Back to top button