ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธทิ้งตัว

  • Wiki

    ระบบป้องกันในบริเวณพิกัดตำแหน่งสูง

    ระบบป้องกันในบริเวณพิกัดตำแหน่งสูง (THAAD) ระบบป้องกันในบริเวณพิกัดตำแหน่งสูงกำลังยิงระหว่างการซ้อมรบใน ค.ศ. 2013 ชนิด ระบบขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธทิ้งตัว สัญชาติ สหรัฐอเมริกา บทบาท ประจำการ ค.ศ. 2008–ปัจจุบัน ผู้ใช้งาน กองทัพสหรัฐ ประวัติการผลิต ช่วงการออกแบบ ค.ศ. 1987 บริษัทผู้ผลิต…

    Read More »
Back to top button