ขั้วโลก

 • Wiki

  ขั้วโลกใต้

  ภาพขั้วโลกใต้ของนาซาในปีค.ศ.2005. ขั้วโลกใต้ (อังกฤษ: South Pole) เป็นจุดที่อยู่ทางทิศใต้สุดของโลก ทางภูมิศาสตร์ ขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์ (Geographic South Pole) เป็นหนึ่งในสองจุดที่แกนหมุนของโลกตั้งฉากกับพื้นผิวโลก (อีกจุดหนึ่งคือ ขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์) อยู่ที่ละติจูด 90 องศาใต้ บนแผ่นดินของทวีปแอนตาร์กติกา มนุษย์คนแรกที่สามารถไปถึงขั้วโลกใต้ทางภูมิศาตร์ได้ คือ…

  Read More »
 • ขั้วโลก

  ขั้วโลก (อังกฤษ: geographical pole หรือ geographic pole) หมายถึงจุดสองจุด—ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้—บนพื้นผิวของดาวเคราะห์หรือวัตถุหมุนอื่น อันเป็นที่ซึ่งแกนหมุนบรรจบกับพื้นผิวของวัตถุนั้น ขั้วโลกเหนือจะทำมุม 90° และอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ในขณะที่ขั้วโลกใต้จะทำมุม 90° และอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร ขั้วโลกอาจมีความเป็นไปได้ที่จะคาดเคลื่อนเล็กน้อยเนื่องจากการหมุนของวัตถุนั้นเอง ขั้วโลกเหนือและใต้ทางกายภาพที่แท้จริงของโลกนั้นจะอาจเปลี่ยนตำแหน่งไปได้ในระยะทางไม่กี่เมตรเมื่อเวลาผ่านไป ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความชัดเจนจากการหมุนควงของวิษุวัติของโลก ซึ่งองศาของดาวเคราะห์ (ทั้งแกนหมุนและพื้นผิวต่างก็เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน)…

  Read More »
 • Wiki

  เขตขั้วโลก

  เขตขั้วโลก คือเขตที่อยู่เหนือและใต้สุดของโลกที่อยู่รอบๆบริเวณขั้วโลกทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ โดยมีขั้วโลกเป็นจุดศูนย์กลาง มีน้ำแข็ง ปกคลุม ได้แก่บริเวณมหาสมุทรอาร์กติกและทวีปแอนตาร์กติกา สำหรับขั้วโลกใต้เป็นดินแดนที่ไม่มีคนอยู่อาศัย ตามที่ได้กำหนดนโยบายกันว่าห้ามให้แต่ละประเทศเข้าไปจับจองพื้นที่ แต่ยังคงมีนักวิจัยเข้ามาวิจัยในพื้นที่นี้อยู่บ้าง ปัจจุบัน เกิดการละลายตัวของน้ำแข็งขั้วโลกบางส่วนซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน คำจำกัดความ บริเวณอาร์กติกมีคำจำกัดความมากมาย รวมบริเวณทางเหนือของวงรอบอาร์คติกในปัจจุบัน (66 องศา 33 ลิปดา 44 พิลิปดา…

  Read More »
Back to top button