ขั้นตอนวิธีผลรวมตรวจสอบ

 • ผลรวมตรวจสอบ

  บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน ผลรวมตรวจสอบ (อังกฤษ: checksum, check sum) หรือผลรวมแฮช (อังกฤษ: hash sum) เป็นข้อมูลขนาดคงที่ ที่ถูกคำนวณขึ้นจากกลุ่มข้อมูลดิจิทัลที่ถูกเลือกมาโดยเจตนา โดยมีเพื่อประโยชน์ในการหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการรับส่งหรือการจัดเก็บข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูลสามารถถูกตรวจสอบภายหลังได้โดยการคำนวณผลรวมตรวจสอบขึ้นใหม่อีกครั้ง และเปรียบเทียบกับผลรวมตรวจสอบที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้า ถ้าเกิดว่าผลรวมตรวจสอบทั้งสองตรงกัน ก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นเหมือนกัน (ไม่มีความแตกต่าง) วิธีการคำนวณผลรวมตรวจสอบมีหลายรูปแบบ…

  Read More »
 • Wiki

  เอ็มดี5

  เอ็มดี5 (อังกฤษ: Message-Digest algorithm 5: MD5) เป็นฟังก์ชันแฮชในวิทยาการเข้ารหัสลับ เช่นการเก็บรหัสผ่าน และนอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ (Md5sum) แต่ถึงกระนั้นก็มีการพบว่า MD5 นั้นไม่เป็นแฮชฟังก์ชันที่ป้องกันการทับซ้อน (collision resistant) จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในแอปพลิเคชันบางอย่างเช่น SSL หรือ Digital Signature…

  Read More »
 • Wiki

  เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

  ไอเอสบีเอ็น มีรหัสเลข 13 ตัวในบาร์โค้ด เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (อังกฤษ: International Standard Book Number) หรือ ไอเอสบีเอ็น (ตัวย่อ: ISBN) เป็นรหัสที่กำหนดขึ้นให้ใช้กับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไป มีจุดมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหนังสือแต่ละเรื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ ในด้านการสั่งซื้อ การขาย การบริการ…

  Read More »
Back to top button