ขันทีเกาหลี

  • Wiki

    คิม ชอ-ซ็อน

    บทความนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน มีเนื้อหา รูปแบบ หรือลักษณะการนำเสนอที่ไม่เหมาะสมสำหรับสารานุกรม โปรดอภิปรายปัญหาดังกล่าวในหน้าอภิปราย หากบทความนี้เข้ากันได้กับโครงการพี่น้อง โปรดทำการแจ้งย้ายแทน คิม ชอ-ซ็อน (김처선, ? – พ.ศ. 2048) เป็นมหาดเล็กคนสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยราชวงศ์โชซอน ประวัติ ประวัติของคิม ชอ-ซ็อนในประวัติศาสตร์นั้นมีอยู่น้อยมาก แต่ก็พออนุมานได้ว่ากำเนิดขึ้นในสมัย พระเจ้าเซจงมหาราช และเข้าวังในสมัย…

    Read More »
Back to top button